dự án trang trại gia cầm xong hơn 5 triệu công suất gà, Dự án tại Dubai với 15 bút của lớp, 30.000 con chim mỗi bút trong năm 2010, dự án tại Nigeria từ ấp trứng để chế biến thịt 100.000 con chim vào năm 2012, dự án tại Úc từ kết cấu thép nhà gà để lồng gà tự động vào năm 2013 và vân vân ...

Đọc thêm

Các sản phẩm

nhà máy thức ăn chăn nuôi Best®

Sản phẩm xuất hiện

Best® hệ thống giải phóng phân


WhatsApp Online Chat!