අවසන් කුකුළු ගොවිපළ 2010 දී කුකුළු මස් මිලියන 5 කට වැඩි ධාරිතාව, ස්ථරයන් පෑන් 15 ක් සමඟ ඩුබායි ව්යාපෘතිය, පෑන රුපියල් 30,000 කුරුල්ලන් ව්යාපෘතිය, 2012 දී, කුරුල්ලන් 100,000 බ්රොයිලර් සැකසුම් අභිජනනයෙන් සිට නයිජීරියාවේ ව්යාපෘතිය, වානේ ව්යුහය කුකුළු මස් නිවසේ සිට ඕස්ට්රේලියාවේ ව්යාපෘති 2013 දී ස්වයංක්රීය කුකුළු මස් කූඩුව සහ එසේ මත ...

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

Best® ආහාර මෝල්

පැමිණීම නිෂ්පාදන

පොහොර ඉවත් කිරීම පද්ධතිය Best®


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!